Sining at lipunan

書目詳細資料
其他作者: Flores, Patrick D. (Editor), De la Paz, Cecilia Sta. Maria. (Editor), Guazon, Tessa Maria (Contributor), Pamintuan, Jema (Contributor), Sakili, Abraham P. (Contributor), Yraola, Dayang Magdalena Nirvana T. (Contributor)
格式: 圖書
語言:Filipino
出版: Quezon City Sentro ng Wikang Filipino, Sistemang Unibersidad ng Pilipinas 2014.
版:Ikalawang edisyon.
主題: