The SAGE handbook of public administration

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Peters, B. Guy, Pierre, Jon
Format: Książka
Język:English
Wydane: London SAGE 2012.
Wydanie:[2nd ed.]
Hasła przedmiotowe: