Batas sa aking kamay

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Bonanza Films.
Tác giả khác: Poe, Fernando Jr., Garcia, Eddie., Santos, Charo.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Được phát hành: [Manila] Bonanza Films c1987.
Những chủ đề: