Noli me tangere

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rizal, Jose 1861-1896 (Tác giả)
Tác giả khác: Almario, Virgilio S. 1944- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Adarna House 2014.
©2011.
Phiên bản:Ikaapat na edisyon.