Trích dẫn APA

Brown, D. 1. (2013). The boys in the boat: Nine Americans and their epic quest for gold at the 1936 Berlin Olympics. New York: Viking.

Trích dẫn kiểu Chicago

Brown, Daniel 1951-. The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold At the 1936 Berlin Olympics. New York: Viking, 2013.

Trích dẫn MLA

Brown, Daniel 1951-. The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold At the 1936 Berlin Olympics. New York: Viking, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.