New American music New York section, composers of the 1970's vol 2

Opis bibliograficzny
Format: Audio Rozdział
Wydane: New York, N. Y. Folkways p.1975
Hasła przedmiotowe: