New American music New York section, composers of the 1970's vol 2

Bibliografiska uppgifter
Materialtyp: Ljudupptagning Bokavsnitt
Publicerad: New York, N. Y. Folkways p.1975
Ämnen: