Food and fuel the example of Brazil

Opis bibliograficzny
Wydane w:SpringerLink
Kolejni autorzy: Neves, Marcos Fava.
Format: Elektroniczne Książka
Język:English
Wydane: [Wageningen Wageningen Academic Publishers] 2011.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Connect to electronic resource
Connect to electronic resource (off-campus access)