Food and fuel the example of Brazil

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:SpringerLink
Tác giả khác: Neves, Marcos Fava.
Định dạng: Điện tử Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Wageningen Wageningen Academic Publishers] 2011.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Connect to electronic resource
Connect to electronic resource (off-campus access)