Motor behavior connecting mind and body for optimal performance

Opis bibliograficzny
1. autor: Ives, Jeffrey C. (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins [2014]
Hasła przedmiotowe: