APA način citiranja

Alejandro G. Abadilla.

Čikaški stil citiranja

Alejandro G. Abadilla.

MLA način citiranja

Alejandro G. Abadilla.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.