Trích dẫn APA

(1980). Musiques traditionnelles. [France], L.I.C. [i.e. Long Island City] N.Y: Playa Sound International Book & Record Distributors.

Trích dẫn kiểu Chicago

Musiques Traditionnelles. [France], L.I.C. [i.e. Long Island City] N.Y: Playa Sound International Book & Record Distributors, 1980.

Trích dẫn MLA

Musiques Traditionnelles. [France], L.I.C. [i.e. Long Island City] N.Y: Playa Sound International Book & Record Distributors, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.