L'Art du gamelan

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: [France], L.I.C. [i.e. Long Island City] N.Y. Playa Sound International Book & Record Distributors [1980?]
Loạt:Musiques de l'Asie traditionnelle v 7
Musiques de l'Asie traditionnelle Java
Những chủ đề: