Strategies for comparative research in political science

Opis bibliograficzny
1. autor: Peters, B. Guy (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, [England] Palgrave Macmillan 2013.
Seria:Political analysis
Hasła przedmiotowe: