Trích dẫn APA

Berthelemy, J., Seck, A., & Vourch, A. (1996). Growth in Senegal: A lost opportunity? Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Trích dẫn kiểu Chicago

Berthelemy, Jean-Claude, Abdoulaye Seck, và Ann Vourch. Growth in Senegal: A Lost Opportunity? Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 1996.

Trích dẫn MLA

Berthelemy, Jean-Claude, Abdoulaye Seck, và Ann Vourch. Growth in Senegal: A Lost Opportunity? Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.