Growth in Senegal a lost opportunity?

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Berthelemy, Jean-Claude
Tác giả khác: Seck, Abdoulaye., Vourch, Ann.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Paris Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development c1996.
Loạt:Long-term growth series, Development centre studies
Những chủ đề: