The Rise of performance studies rethinking Richard Schechner's broad spectrum

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Harding, James Martin 1958- (Redaktor), Rosenthal, Cindy 1954- (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Basingstoke, United Kingdom Palgrave Macmillan 2011.
Seria:Studies in international performance
Hasła przedmiotowe: