Selected political writings

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Thomas Aquinas, Saint 1225?-1274.
Outros autores: Passerin d'Entrèves, Alessandro 1902-1985.
Formato: Libro
Idioma:English
Latin
Publicado: Oxford B. Blackwell 1959.
Subjects: