Selected political writings

Opis bibliograficzny
1. autor: Thomas Aquinas, Saint 1225?-1274.
Kolejni autorzy: Passerin d'Entrèves, Alessandro 1902-1985.
Format: Książka
Język:English
Latin
Wydane: Oxford B. Blackwell 1959.
Hasła przedmiotowe: