Selected political writings

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Thomas Aquinas, Saint 1225?-1274.
Övriga upphovsmän: Passerin d'Entrèves, Alessandro 1902-1985.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Latin
Publicerad: Oxford B. Blackwell 1959.
Ämnen: