1,339 quite interesting facts to make your jaw drop

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Lloyd, John 1951- (Kompilator), Mitchinson, John 1963- (Kompilator), Harkin, James 1971- (Kompilator)
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York W.W. Norton & Company 2014
Wydanie:First American edition.
Hasła przedmiotowe: