1,339 quite interesting facts to make your jaw drop

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Lloyd, John 1951- (Sammanställare), Mitchinson, John 1963- (Sammanställare), Harkin, James 1971- (Sammanställare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York W.W. Norton & Company 2014
Upplaga:First American edition.
Ämnen: