Dawn of Western science in Japan

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sugita, Genpaku 733-1817.
Tác giả khác: Ogata, Tomoi 1901-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: [Tokyo] Hokuseido Press 1969.
Những chủ đề: