Anti-Oedipus capitalism and schizophrenia

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Deleuze, Gilles 1925-1995 (Autor), Guattari, Felix 1930-1992 (Autor)
Kolejni autorzy: Hurley, Robert (Tłumacz), Seem, Mark (Tłumacz), Lane, Helen R. (Tłumacz)
Format: Książka
Język:English
French
Wydane: London Bloomsbury 2013.
Hasła przedmiotowe: