Manual of museum planning sustainable space, facilities, and operations

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Lord, Barry 1939- (Biên tập viên), Lord, Gail Dexter 1946- (Biên tập viên), Martin, Lindsay 1982- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham, Maryland AltaMira Press [2012]
Phiên bản:Third edition.
Những chủ đề: