Afghanistan, chants des Pashaï

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Centre national de la recherche scientifique (France)
Tác giả khác: Pitoëff, Pribislav
Resource Type: Music
Ngôn ngữ:Indo-European
Được phát hành: France Chant du monde Distribution, Harmonia Mundi France p1981.
Loạt:Collection du Centre national de la recherche scientifique et du Musée de l'homme
Những chủ đề: