Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Bibliographic Details
Other Authors: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: Book
Language:English
Filipino
Published: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Edition:Edisyong 2013.
Subjects: