Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Άλλοι συγγραφείς: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Επιμελητής έκδοσης), Macaranas, Edgardo M. (Επιμελητής έκδοσης)
Resource Type: Βιβλίο
Γλώσσα:English
Filipino
Έκδοση: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Έκδοση:Edisyong 2013.
Θέματα: