Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Detalles Bibliográficos
Outros autores: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: Libro
Idioma:English
Filipino
Publicado: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Edición:Edisyong 2013.
Subjects: