Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Bibliografische gegevens
Andere auteurs: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Redacteur), Macaranas, Edgardo M. (Redacteur)
Resource Type: Boek
Taal:English
Filipino
Gepubliceerd in: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Editie:Edisyong 2013.
Onderwerpen: