Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Utgivare, redaktör, sammanställare), Macaranas, Edgardo M. (Utgivare, redaktör, sammanställare)
Resource Type: Bok
Språk:English
Filipino
Publicerad: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Upplaga:Edisyong 2013.
Ämnen: