Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
অন্যান্য লেখক: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: গ্রন্থ
ভাষা:English
Filipino
প্রকাশিত: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
সংস্করন:Edisyong 2013.
বিষয়গুলি: