Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Dades bibliogràfiques
Altres autors: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: Llibre
Idioma:English
Filipino
Publicat: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Edició:Edisyong 2013.
Matèries: