Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Podrobná bibliografie
Další autoři: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: Kniha
Jazyk:English
Filipino
Vydáno: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Vydání:Edisyong 2013.
Témata: