Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Bibliografiske detaljer
Andre forfattere: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: Bog
Sprog:English
Filipino
Udgivet: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Udgivelse:Edisyong 2013.
Fag: