Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Narvaez, Ailene Antoinette G. (HerausgeberIn), Macaranas, Edgardo M. (HerausgeberIn)
Resource Type: Buch
Sprache:English
Filipino
Veröffentlicht: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Ausgabe:Edisyong 2013.
Schlagworte: