Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Détails bibliographiques
Autres auteurs: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Éditeur intellectuel), Macaranas, Edgardo M. (Éditeur intellectuel)
Resource Type: Livre
Langue:English
Filipino
Publié: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Édition:Edisyong 2013.
Sujets: