Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

מידע ביבליוגרפי
מחברים אחרים: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: ספר
שפה:English
Filipino
יצא לאור: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
מהדורה:Edisyong 2013.
נושאים: