Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Bibliografski detalji
Daljnji autori: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Urednik), Macaranas, Edgardo M. (Urednik)
Resource Type: Knjiga
Jezik:English
Filipino
Izdano: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Izdanje:Edisyong 2013.
Teme: