Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

書誌詳細
その他の著者: Narvaez, Ailene Antoinette G. (編集者), Macaranas, Edgardo M. (編集者)
Resource Type: 図書
言語:English
Filipino
出版事項: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
版:Edisyong 2013.
主題: