Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Redaktor), Macaranas, Edgardo M. (Redaktor)
Resource Type: Książka
Język:English
Filipino
Wydane: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Wydanie:Edisyong 2013.
Hasła przedmiotowe: