Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Detalhes bibliográficos
Outros Autores: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Editor), Macaranas, Edgardo M. (Editor)
Resource Type: Livro
Idioma:English
Filipino
Publicado em: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Edição:Edisyong 2013.
Assuntos: