Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Библиографические подробности
Другие авторы: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Редактор), Macaranas, Edgardo M. (Редактор)
Resource Type:
Язык:English
Filipino
Опубликовано: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Редактирование:Edisyong 2013.
Предметы: