Mga Pangalan ng tanggapan ng pamahalaan sa Filipino pagsasapanahon ng pangalang Filipino ng iba't ibang tanggapang pampamahalaan

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Narvaez, Ailene Antoinette G. (Biên tập viên), Macaranas, Edgardo M. (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Manila Komisyon sa Wikang Filipino 2013.
Phiên bản:Edisyong 2013.
Những chủ đề: