Trích dẫn APA

Honneth, A. 1. (2014). Freedom's right: The social foundations of democratic life. Cambridge, UK: Polity.

Trích dẫn kiểu Chicago

Honneth, Axel 1949-. Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life. Cambridge, UK: Polity, 2014.

Trích dẫn MLA

Honneth, Axel 1949-. Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life. Cambridge, UK: Polity, 2014.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.