Freedom's right the social foundations of democratic life

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Honneth, Axel 1949- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
German
Được phát hành: Cambridge, UK Polity [2014].
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Table of content