The creative industries culture and policy

Opis bibliograficzny
1. autor: Flew, Terry (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Los Angeles, Calif. SAGE 2012.
Hasła przedmiotowe: