Tout un monde lointain

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dutilleux, Henri, 1916-2013
Tác giả khác: Lutosławski, Witold, 1913-1994
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Được phát hành: [France] La Voix de Son Maitre 1975
Những chủ đề: