Bach Vivaldi

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750, Vivaldi, Antonio, 1678-1741, Goritzki, Ingo, 1939-, Goritzki, Johannes, 1942, Dähler, Jörg Ewald
Định dạng: Âm thanh Chương của sách
Được phát hành: Thun, Sweiz Claves [1976]
Những chủ đề: