Παραπομπή APA

International HISPA Congress Lisbon, P. (1982). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida.

Παραπομπή Chicago Style

International HISPA Congress Lisbon, Portugal). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida, 1982.

Παραπομπή MLA

International HISPA Congress Lisbon, Portugal). Proceedings of the IX International HISPA Congress. [Lisbon, Portugal]: Ministerio da Qualidade de Vida, 1982.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.